All posts in 2018

Nieuwe stal in gebruik genomen!

Het is zover! De nieuwe stal is in gebruik genomen! Uitgerust met de laatste technische snufjes, volop ruimte om te

Mood4 keurslagerij uit Nieuw-Vennep brengt bezoek

Mood4 keurslagerij uit Nieuw-Vennep op bezoek bij Zuiderzeevarken. Ons vlees wordt onder het keurmerk ‘Wroetvarken’ verkocht bij de betere slagers.

Provinciale plattelandssubsidie toegekend

Onze droom komt uit! We krijgen subsidie voor de bouw van onze tweede wroetvarkensstal! Met deze stal spelen we in