Zuiderzeevarken gecertificeerd voor Varken van Morgen

Zoals iedereen weet is er inmiddels een woud van keurmerken ontstaan in de dierhouderij. Alle keurmerken zeggen iets over hoe wordt omgegaan met het milieu, dierenwelzijn, mens en werkomstandigheden op het bedrijf. Naast Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming, wroet, maatlat duurzame veehouderij en IKB is Zuiderzeevarken nu ook gecertificeerd voor Varken van Morgen. Dit zijn milieu- en dierenwelzijnseisen die worden gevraagd door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Het Varken van Morgen is op alle vlakken duurzamer. Er zijn eisen op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid; ook antibioticagebruik wordt meegenomen. Daarnaast besteedt het Varken van Morgen aandacht aan milieuaspecten als ammoniakuitstoot, groene stroom, verantwoord veevoer en verantwoorde omgang met mest.