Provinciale plattelandssubsidie toegekend

Onze droom komt uit! We krijgen subsidie voor de bouw van onze tweede wroetvarkensstal! Met deze stal spelen we in op de toenemende vraag van consumenten naar regionaal herkenbare producten, met een hoge kwaliteit en het juiste gevoel. Net als in de eerste stal, worden ook hier de dieren op een onderscheidende en diervriendelijke wijze gehouden in een dikke laag van stro uit de regio, veel daglicht, varkenstoilet en geconditioneerde luchtinlaat. Met de zonnepanelen op het dak produceren we 100% van onze eigen elektriciteit, door het varkenstoilet creëren we een schone stal. Dit is goed voor het varken en het milieu. Verder werken we aan het sluiten van lokale kringlopen door lokaal geproduceerd voer.

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”